Urazy i kontuzje

Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą leczenia, w której wykorzystywane podwyższone ciśnienie oraz czysty tlen, którym oddycha pacjent przebywający wewnątrz komory hiperbarycznej. Podczas zabiegu tlenoterapii zarówno krew jak i osocze transportują tlen w organizmie pacjenta, co znacznie zwiększa jego dostępność dla tkanek i narządów, zwłaszcza dotkniętych kontuzją do których wskutek urazu utrudniony jest przepływ krwi. Zastosowanie tlenoterapii pozwala znacznie obniżyć obszar niedotlenionych tkanek przyspieszając ich regenerację po przebytych kontuzjach. W trakcie terapii następuje obkurczanie naczyń krwionośnych prowadzące do zmniejszenia obrzęku.

Korzyści tlenoterapii hiperbarycznej:
  •  zmniejszenie czasu rekonwalescencji po kontuzjach i urazach,
  • zmniejszenie obrzęku po uszkodzeniach,
  • zwiększenie ilość molekuł ATP,
  • eliminacja efektu zakwaszenia mięśni,
  • skrócenie czasu regeneracji organizmu po treningu,
  • zwiększenie dotlenienie organizmu,
  • działanie bakteriobójcze.

Pozytywne skutki stosowania tlenoterapii hiperbarycznej zaobserwowano już w 1995, grupa pacjentów z urazem zwichniętej kostki została poddana tlenoterapii hiperbarycznej. Ich leczenie przebiegło o około 30% szybciej.

Bibliografia:

Pedro Barata, Mariana Cervaens, Rita Resende, Óscar Camacho and Frankim Marques, „Hyperbaric Oxygen Effects on Sports Injuries”, Ther Adv Musculoskelet, 2011.

Kurt B, Kurt Y, Karslioğlu Y, Topal T, Erdamar H, Korkmaz A, Türközkan N, Yaman H, Odabaşi Z, Günhan O, „Effects of hyperbaric oxygen on energy production and xanthine oxidase levels in striated muscle tissue of healthy rats”, Journal of Clinical Neuroscience, 2008.

Babul S., Rhodes EC., „The role of hyperbaric oxygen therapy in sports medicine”, Sports Med. 2000.