Rehabilitacja po Covid-19

WRÓĆ DO ZDROWIA!

Jednym z głównych powikłań, które spotyka się przy zachorowaniach na COVID-19 są problemy z oddychaniem. Duszności, problemy ze złapaniem oddechu przy nawet niewielkim wysiłku fizycznym.

Poprzez sesje w komorze hiperbarycznej minimalizujemy skutki niedotlenienia. Zmniejszają się stany zapalne, w następstwie terapii odbudowują się tkanki uszkodzonych organów oraz poprawia ogólna odporność organizmu. A to przekłada się na odczuwalną poprawę jakości życia pacjentów po chorobie.

Badania udowadniają, że już 5-7 sesji w komorze hiperbarycznej może odwrócić ciężką hipoksemię u pacjentów z powikłaniami po COVID, a także zapobiec dalszym konsekwencjom dla zdrowia. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu w komorze krew i osocze są lepiej nasycone tlenem. Ten życiodajny pierwiastek łatwiej dostaje się do komórek płuc i pomaga odwrócić hipoksję. Nasycenie tlenem komórek sprawia też, że zanika stan zapalny i lepiej działa układ odpornościowy. Odbudowują się tkanki uszkodzonych organów.

Terapia tlenem hiperbarycznym jest także rekomendowana przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej. W dokumencie Tymczasowe zalecenia proceduralne – rehabilitacja medyczna na zakażenie koronawirusem (COVID-19) możemy przeczytać, że w celu nasycenia tkanek tlenem, zwiększenia przepływu krwi w narządach, poprawy oddychania tkanek i zmniejszenia niedotlenienia pęcherzyków płucnych zaleca się sesje w komorach hiperbarycznych. Autorzy rekomendują, by wykonywać zabiegi w komorach pod ciśnieniem 0,1-0,3 atmosfery z zawartością tlenu ok. 30% w tempie 5 l/min. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy dziennie, przez 20 do 40 minut.

Terapia tlenem hiperbarycznym jest dużym krokiem w procesie poprawy zdrowia pacjentów z COVID-19 oraz tych po przebytej chorobie.

ZAPRASZMY na zabiegi w naszej twardej, jednoosobowej, przestronnej, wygodnej i bezpiecznej komorze hiperbarycznej w Łodzi!