Migrena

migrena

Tlenoterapia hiperbaryczna znacznie zwiększa ilość tlenu dostarczanego do najdalszych komórek ciała. To zabieg bezpieczny, nieinwazyjny, dotleniający cały organizm w związku z czym niweluje wiele dolegliwości, których fundamentem jest niedotlenienie. Wpływa też na zmianę poziomu serotoniny i substancji P, związanej z atakami bólu.

Terapia w komorze jest w stanie przerwać trwający już napad bólowy. Dostarczenie dodatkowego tlenu do mózgu obkurcza naczynia krwionośne i przynosi ulgę po kilkunastu-kilkudziesięciu minutach. Potwierdza to m.in. badanie wykonane w 1995 roku przez dwóch amerykańskich naukowców. Naukowcy przedstawili wyniki testów prowadzonych na osobach cierpiących na migrenę. Chorych podzielono na dwie 10-osobowe grupy. Jedna przyjmowała tlen w standardowym ciśnieniu, natomiast druga – w podwyższonym. W pierwszej grupie migrena zmniejszyła się, a samopoczucie poprawiło u jednego pacjenta. W drugiej grupie badanych poprawę odnotowało aż dziewięć osób. Następnie pozostali pacjenci z pierwszej grupy zostali poddani tlenoterapii w podwyższonym ciśnieniu. Wszyscy zaobserwowali u siebie zmniejszenie objawów migreny. Według lekarzy polepszenie samopoczucia u badanych może być efektem przyspieszenia reakcji metabolicznych w mózgu. Co z kolei jest wywołane przez dodatkową podaż tlenu.

Kolejne badanie przeprowadzone w 2004 roku dowiodło, że regularne korzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej zmniejsza liczbę ataków migreny. Wpływa także na ich intensywność. Ponadto okazuje się, że zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej mają korzystny wpływ na leczenie innych schorzeń neurologicznych.

Bibliografia:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005219.pub2/abstract

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675712000915

http://dspace.rubicon-foundation.org:8080/xmlui/handle/123456789/9162