Głuchota idiopatyczna i szumy uszne

Część naukowców za przyczynę nagłej głuchoty uważa zaburzenia krążenia w najmniejszych naczyniach krwionośnych ucha wewnętrznego. Działanie tlenoterapii hiperbarycznej polega na dotlenianiu tkanek, a jedną z jej licznych zalet jest poprawa krążenia. Dzisiaj jest to jedyna metoda zwiększająca ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Tlen podawany w komorze hiperbarycznej usprawnia mikrokrążenie komórek czuciowych. Poprawia też właściwości reologiczne (lepko-sprężyste). Dzięki hiperbarii rośnie ilość tlenu w płynach ucha wewnętrznego, a w efekcie regeneruje się cały narząd słuchu.

Tlenoterapia ma bezpośredni wpływ na przywrócenie sprawności elektrofizjologicznej ślimaka. Dzięki niej wzrasta również potencjał czynnościowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Jego rolą jest przekazywanie informacji słuchowych ze ślimaka do mózgu.

Dowody naukowe

Naukowcy od lat analizują wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na poprawę stanu zdrowia osób z nagłą głuchotą. W 2007 roku w Mazowieckim Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran przeprowadzono testy na 9 chorych z nagłą głuchotą idiopatyczną. Zastosowaną metodą była skojarzona terapia farmakologiczna i leczenie w komorze hiperbarycznej. U wszystkich zakwalifikowanych do badań nagły niedosłuch wystąpił do 14 dni przed wizytą w klinice. Po 10 sesjach 77% badanych stwierdziło ustąpienie bądź zmniejszenie natężenia dolegliwości.

Kolejne badanie potwierdzające działanie tlenoterapii hiperbarycznej zostało opublikowane w 2015 roku.  Wykazano w nim efektywność tlenoterapii hiperbarycznej jako terapii wspomagającej leczenie, zwłaszcza przy wdrożeniu jej w pierwszych 2 tygodniach od wystąpienia niedosłuchu. Odpowiednio wcześnie zastosowana, daje najlepsze rezultaty.

W tym samym roku w czasopiśmie „Polish Hyperbaric Research” opublikowano opis przypadku 32-letniego pacjenta Mazowieckiego Centrum Terapii Hiperbarycznej. Pacjent od ponad 2 miesięcy cierpiał z powodu nagłego pogorszenia słuchu w jednym i uczucia zatkania w drugim uchu. Poddano go serii 15 zabiegów, po których nastąpiła całkowita poprawa słuchu w prawym i subiektywna poprawa w lewym. Skuteczność terapii potwierdziły wyniki audiometrii tonalnej.

Bibliografia:

https://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-15-2-a1-sliwinska-65.pdf

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f20a0e50-5bf9-4fc0-b410-0deebfcfcda1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030665707705498