Autyzm

autyzm
Wspomaganie terapii łagodzenia objawów autyzmu

Dziecko z objawami autyzmu wymaga stałej opieki, a w terapii musi brać udział cała rodzina. Od kilku lat we wspomaganiu terapii łagodzenia objawów z dużym powodzeniem wykorzystuje się komory hiperbaryczne. Są one bardzo dobrym sposobem ograniczenia licznych problemów neurologicznych stanowiących podstawę autyzmu. Liczne badania pozwoliły wysnuć  wniosek: jeśli jedną z przyczyn autyzmu może być niedotlenienie, pomocna będzie dodatkowa dawka tlenu.

Tlenoterapia hiperbaryczna nie jest w stanie wyleczyć autyzmu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że znacznie poprawia jakość życia osoby dotkniętej tymi objawami i jego rodziny.
Najważniejsze zalety hiperbarii we wspomaganiu terapii łagodzenia objawów autyzmu to:

 • Przyspieszenie regeneracji jelit
 • Sprawne usuwanie toksyn z organizmu
 • Wzmaganie produkcji komórek macierzystych
 • Zapobieganie atakom bakterii i grzybów odpowiedzialnych za choroby

Połączenie tak kompleksowego działania powoduje, że u osoby autystycznej następuje znacząca poprawa na wielu płaszczyznach. Rodzice obserwują u swoich dzieci:

 • Lepszą zdolność do komunikowania się
 • Poprawę koncentracji, większą aktywność
 • Lepszą jakość snu
 • Poprawę zdolności językowych
 • Zmniejszenie problemów jelitowych
 • Zwiększenie sprawności motorycznej
 • Wzrost apetytu
 • Poprawę na polu emocjonalnym – zmniejszona drażliwość
 • Poprawę działania układu odpornościowego
W jaki sposób działa komora hiperbaryczna?

Tlenoterapia hiperbaryczna  dotlenia mózg i całe ciało, poprawiając przepływ krwi. Tlen transportowany przez krew odżywia komórki mózgu i stymuluje je do działania. Powstają nowe komórki i tworzą się połączenia między nimi. Dodatkowo namnażają się nowe komórki macierzyste. Jednocześnie dzięki tlenoterapii hiperbarycznej znacznej redukcji ulegają stany zapalne. Organizm pozbywa się toksyn, bakterii i drożdżaków, które dodatkowo nasilają objawy każdej choroby. Dzięki tlenoterapii zmniejsza się stres oksydacyjny, który również sprzyja rozwojowi wielu schorzeń, w tym nowotworów. Z tych samych powodów tlenoterapia hiperbaryczna sprawdza się we wspomaganiu terapii objawów zespołu Aspergera oraz ADHD. Ponadto wspiera powrót do sprawności po przebytych udarach.

Psychologowie i psychiatrzy zazwyczaj zalecają serię od 10 do 40 sesji tlenoterapii hiperbarycznej.

Dowody naukowe

Jednym z lekarzy, którzy badali wpływ hiperbarii na dzieci z objawami autyzmu, jest dr James Neubreder. Poświęcił 75000 godzin, pracując z 5000 dziećmi. Wykazał, że tlenoterapia hiperbaryczna poprawiła jakość życia u 80 proc. jego pacjentów.

Badania z 2009 roku, przeprowadzone w USA na terenie sześciu ośrodków, potwierdzają tę tezę. Dzieci w wieku od 2 do 7 lat podzielono na dwie grupy. Jedna została poddana działaniu 24% tlenu pod ciśnieniem o 1/3 wyższym niż atmosferyczne. Druga grupa oddychała powietrzem pod ciśnieniem tylko o 3% wyższym niż atmosferyczne. Po 40 godzinach zabiegów odnotowano znaczne różnice pomiędzy dziećmi z pierwszej i drugiej grupy. Aż 30 proc. badanych z pierwszej grupy wykazało poprawę w komunikacji i kontakcie wzrokowym. Polepszył się również poziom samokontroli. Finalnie poprawa nastąpiła u 80 proc. dzieci z pierwszej i 38 proc. z drugiej grupy.

Profesor Philip James, ekspert ds. medycyny hiperbarycznej, wykazał, że tlenoterapia hiperbaryczna nie tylko stymuluje regenerację tkanek. Ma także znaczący wpływ na działanie genów.

W 2008 roku w „Behavior analysis in practice” ukazał się ważny artykuł autorstwa Dorothea C. Lerman i jej zespołu. Został w nim opisany wpływ niekonwencjonalnych metod leczenia w terapii autyzmu. Według badań rezultaty tlenoterapii u osób ze spektrum autyzmu należy opisywać w zakresie behawioralnym. Dzięki temu można uzyskać dane, które nie poddają się analizie ilościowej. Rodzice pacjentów poddanych niekonwencjonalnej terapii zaobserwowali u swoich dzieci poprawę w kilku dziedzinach. Polepszyły się kompetencje językowe pacjentów, socjalizacja, zmniejszyły się również problemy w zachowaniu.

W 2014 roku egipscy badacze przeprowadzili prospektywne badanie kliniczne z udziałem dzieci ze spektrum autyzmu. Grupa liczyła 20 badanych w wieku 2-9 lat. Każde dziecko odbyło co najmniej 20 sesji w komorze hiperbarycznej. Naukowcy wykorzystali rezonans magnetyczny (MRI) do oceny substancji białej w mózgu badanych. Wykazali, że jej ilość w uszkodzonych regionach mózgu powiększyła się po HBOT. Wyniki behawioralnej analizy również wykazywały poprawę. Polepszyła się komunikacja, socjalizacja, zachowanie społeczne i uważność dzieci.

Tlenoterapia hiperbaryczna wykazuje dużą skuteczność we wspomaganiu terapii objawów u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Liczne badania wykazały pozytywne zmiany w fizjologii lub zachowaniu u autystyków. Między innymi, tlenoterapia hiperbaryczna zmniejsza stres oksydacyjny i łagodzi hipoperfuzję mózgową. Wpływa na istniejące stany zapalne, minimalizując je. Podnosi ogólny dobrostan chorych, co przekłada się na polepszenie ich codziennego funkcjonowania.

Bibliografia:

https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2431-7-36
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03391728
http://applications.emro.who.int/imemrf/J_Coll_Physicians_Surg_Pak/J_Coll_Physicians_Surg_Pak_2014_24_7_508_514.pdf